Skip to Main Content

ดาวน์โหลด

 • หน้าต่างย่อยของเว็บไซต์

  หน้าต่างย่อ ของเว็บไซต์ ฮิลส์ เพ็ท นูทรีชั่น ได้สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เพื่อนสมาชิกสามารถนำหน้าย่อดังกล่าวไปเชื่อมต่อกับเว็บไซค์ของตนได้ โดยต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของฮิลส์ กรุณาเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ คัดลอกรหัส HTML และวางที่รหัส HTML ของเว็บไซต์ท่าน กรุณาระลึกไว้เสมอว่าหน้าต่างย่อแต่ละหน้าจะเชิ่อมต่อเว็บไซต่ของฮิลส์ หรือเชื่อมไปยังแต่ละหน้าของเว็บไซต์

  ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น, HillsPet.com
  badges and logos - we recommend hillspet food
  badges and logos - we believe hillspet food

  ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ Hill's Science Diet™ , ScienceDiet.com

  badges and logos - we recommend hillspet science diet food
  badges and logos - we believe hillspet science diet food

  ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ Hill's Prescription Diet™, PrescriptionDiet.com

  badges and logos - we recommend hillspet prescription diet food
  badges and logos - we believe hillspet prescription diet food
 • ตราสัญลักษณ์

  ตราสัญลักษณ์ของฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่นแบบต่างๆ มีให้ท่านเลือกใช้ 3 ขนาด ทั้งนี้ท่านต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์นี้ กรุณาระลึกไว้เสมอว่าเมื่อท่านใช้ตราสัญลักษณ์นี้บนเว็บไซต์ การบันทึกตราสัญลักษณ์ต้องดำเนินการในรูปแบบลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ของฮิลส์ เวท นูทรีชั่นที่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น หน้า Hill's Science Diet product ลิงค์ไปยัง www.ScienceDiet.ca หรือหน้า Hill's Prescription Diet product ลิงค์ไปยัง www.PrescriptionDiet.ca หรือ www.HillsPet.ca) การเรียกค้นข้อมูลเกี่ยวกับโลโก้ต่างๆเหล่านี้ กรุณาคลิ๊กขวาและวางเม้าท์ของท่านบนปุ๋มโลโก้นั้น หากท่านต้องการคัดลอกสำเนา กรุณาเลือก ""บันทึกรูปเป็น..."" หรือ ""บันทึกภาพเป็น..."" จากเมนูที่ให้ท่านเลือก

  คำแนะนำในการคัดลอกสำเนา:

  หากมีพื้นที่ว่างข้างตราสัญลักษณ์ กรุณาใช้คำพูต่อไปนี้ประกอบรูป :ฮิลส์ นูทริชั่นมุ่งมั่นสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยงให้ยืนยาว ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Science Diet และ Prescription Diet pet foods ได้ที่ HillsPet.ca.

  ตราสัญลักษณ์ฮิลส์


   

  ตราสัญล้กษณ์ผลิตภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์ (Prescription Diet)


   

  ตราสัญลักษณ์ Science Diet


   

  ตราสัญลักษณ์ความสมดุลในอุดมคติ

  ตราสัญลักษณ์ประโยชน์ของสุขภาพที่แข็งแรง


   

ฮิลส์ ไม่ได้ทำการปรับปรุงซอฟแวร์เกี่ยวกับคู่มือการให้อาหารเป็นโมดูลเดียว อย่างไรก็ตามคู่มือนี้ได้มีการแสดงไว้ในเว็บไซต์ hwp.HillsVet.ca ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ของเรา ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ทางออนไลน์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง


 

 • Hill's™ Feeding Guide Software 6.2

  โปรแกรมคู่มือการให้อาหารสัตว์ฮิลส์ 6.2

  การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมคู่มือการให้อาหารสัตว์ใหม่ของฮิลส์สามารถทำได้ง่าย แค่เพียงท่านดาวน์โหลดโปรแกรมนี้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน โปรแกรมนี้มีจุดเด่น:

  • แจกแจงคู่มือการให้อาหารตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล
  • โปรแกรมการจัดการน้ำหนักที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปริมาณอาหารที่ควรให้สัตว์เลี้ยงในภาวะใดภาวะหนึ่งโดยเฉพาะ
  • ผู้ช่วยในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารของฮิลส์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละบุคคล
  • การติดตั้งเครื่องข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้มากกว่า 1 สามารถเข้าถึงข้อมูลทางคลินิก
  • นำเข้าข้อมูลจากเวอร์ชั่น 6.1 เพื่อการติดตั้งแบบง่าย

  คำแนะนำในการติดตั้ง

  1. 1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น FGS จากเว็บไซต์ HillsVet.ca
   • 2. สำหรับข้อแนะนำนี้ เราสมมติว่าท่านใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP OS, หรือสูงกว่า
   • 3. ดาวน์โหลดไฟล์และบันทึกในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ของท่าน กดคลิ๊กเม้าท์ด้านขวาที่ปุ่ม "ดาวน์โหลดทันที" แล้วเลือก "บันทึกลิงค์นี้เป็น …" จากเมนู เมื่อเว็บบราวเซอร์ของท่านสอบถามที่สถานที่เก็บบันทึกไฟล์ เลือกสารบัญชั่วคราว (temporary Directory) ที่ง่ายต่อการจดจำ
  2. 4. หาตำแหน่งของไฟล์ที่บันทึกและเริ่มต้นการติดตั้ง
   • 5. เรียกไฟล์สำหรับการติดตั้ง setup.exe โดยการเปิดระบบปฏิบัติการ Windows Explorer หากตำแหน่งของไฟล์ setup.exe ที่ท่านดาวน์โหลดในหน่วยบันทึกความจำของท่าน
   • 6. เริ่มต้นกระบวนการติดตั้ง คลิ๊กที่ไฟล์ setup.exe จะเริ่มต้นการติดตั้งอัตโนมัติ กรุณาอ่านและปฎิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน
   • 7. โปรแกรมจะทำการประเมินสถานที่เก็บบันทึกในหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถเลือกสถานที่ติดตั้งอื่นโดยการกดที่ปุ่ม 'เปลี่ยน' ในหน้าต่างแฟ้มข้อมูลปลายทาง
   • 8. โปรแกรมจะนำคุณไปยังหน้าต่างแฟ้มข้อมูลปลายทางที่ระบุ
   • 9. สำหรับการติดตั้งคอมพิวเตอร์เดี่ยว กรุณาอย่าเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ ขอให้กดเพียงปุ่ม 'ถัดไป'
   • 10. ในการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรุณากดที่ปุ่ม 'เปลี่ยน' เพื่อเลือกเครือข่ายแล้วกดที่ปุม 'ถัดไป' เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
   • 11. กรุณาเลือกปุ่ม 'สิ้นสุดการทำงาน' เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง
  3. 12. เปิดโปรแกรมคู่มือการให้อาหารสัตว์
   • 13. ภายหลังจากการติดตั้ง กรุณาติดตั้งไอคอนของคู่มือโดยการกดที่ปุ่ม 'เริ่มต้นการทำงาน' และค้นหา 'ฮิลส์ เพ็ท นูทรีชั่น …. ฮิลส์'
   • 14. กดที่โปรแกรมคู่มือการให้อาหารเพื่อเปิดโปรแกรม
   • 15. ผู้ที่เข้าใช้โปรแกรมเป็นครั้งแรกความเริ่มต้นโดยการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับคลิกนิกของท่านใน 'การจัดการข้อมูลคลินิก'
   • 16. ผู้ใช้ในเวอร์ชั่น 6.1 ควรกดปุ่น 'นำเข้าข้อมูลจากเวอร์ชั่นก่อนหน้า'
   • 17. สำหร้บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งเริ่มต้นและขั้นตอนการใช้โปรแกรม กรุณาอ่านคู่มือสำหรับผู้ใช้งานที่เมนู 'ความช่วยเหลือ'ของแอพพลิเคชั่นคู่มือการให้อาหารสัตว์

เงื่อนไขการใช้

ข้อมูลและเงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์และรูปภาพผลิตภัณฑ์ของฮิลส์

View Terms

ขั้นตอนการปฏิบัติ

กรุณาดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานนี้สำหรับการนำตราสัญลักษณ์ หรือลิงค์ของฮิลส์ไปใช้งาน

Download PDF

ภาพสัตว์เลี้ยงและมนุษย์

ใช้สำหรับฮิลส์เท่านั้น การใช้ตราสัญลักษณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจถูกลงโทษหรือปรับตามกฏหายโดยผู้ครอบครองสิทธิ์สำหรับตราสัญลักษณ์นี้