อัพเดท (21มีนาคม2019) ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น ขอแจ้งเพิ่มเติมเรื่องการเรียกคืนสินค้าในกลุ่มอาหารกระป๋องสำหรับสุนัขโดยความสมัครใจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมโดยคลิคที่นี่ Click