Skip to Main Content

เงื่อนไขในการใช้

กฎสำหรับการใช้โลโก้

เนื่องจากบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและร้านค้าผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงจำนวนมากได้แนะนำถึงผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ฮิลส์ เราจึงได้จัดทำตราสัญลักษณ์ต่างๆของเราออนไลน์เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งการใช้ตราสัญลักษณ์และข้อมูลผลิตภัณฑ์นี้ต้องอยู่ภายใต้การเชื่อมต่อกับการขายหรือว่าการให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของฮิลส์เท่านั้น กรุณาอ่านทบทวนและยอมรับเงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์ดังนี้

 

ข้อความบังคับ
การใช้ตราสัญลักษณ์แต่ละอันต้องใช้ประกอบกับข้อความต่อไปนี้ : ฮิลส์ นูทริชั่นมุ่งมั่นสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยงให้ยืนยาว ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Science Diet และ Prescription Diet pet foods ได้ที่ HillsPet.ca.

 

ลิงค์
ตราสัญลักษณ์ต้องเชื่อมต่อมายังเว็บไซค์ของเรา HillsPet.com หรือ ScienceDiet.com หรือ PrescriptionDiet.com.

 

ขนาด
ท่านสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ของฮิลส์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออนไลน์ตามขนาดที่กำหนดให้เท่านั้น ทั้งนี้ตราสัญลักษณ์เหล่านี้ได้ถูกปรับปรุง ตั้งค่า คัดเลือกและสร้างขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับการใช้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น ห้ามนำตราสัญลักษณ์ของฮิลส์ใดๆ มาปรับใช้ในขนาดอื่นนอกเหนือจากขนาดที่กำหนดให้

 

การจัดวาง
การวางตราสัญลักษณ์ของฮิลส์ไม่จำเป็นต้องวางร่วมกับตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ทั้งด้านบนหรือด้านล่าง เช่น ผลิตภัณฑ์ Hill's Science Diet เนื่องจากว่าตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบให้แสดงภาพของฮิลส์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเรียบร้อยแล้ว คู่มือต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ให้เกิดผลทางการรับชมสูงสุด

 

มีพื้นที่ว่าง
ควรวางตราสัญลักษณ์ให้มี "พื้นที่ว่าง" รอบกรอบที่เหมาะสม ไม่ควรว่าตราสัญลักษณ์ของฮิลส์ไว้เหนือภาพอื่นๆ ในหน้าเว็บไซต์ของท่าน และไม่ควรวางภาพอื่นๆ เหนือตราสัญลักษณ์ของฮิลส์เช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้เห็นตราสัญลักษณ์ได้ชัดเจนและคงคุณค่าของตัวตราสัญลักษณ์

 

ความสมม่ำเสมอ
ควรใช้ภาพตราสัญลักษณ์ที่จัดเตรียมให้บนเว็บไซต์นี้เท่านี้น ไม่ควรใช้กราฟฟิกเปลี่ยนแปลงภาพตราสัญลักษณ์ เนื่องจากภาพตราสัญลักษณ์นี้ได้ถูกออกแบบให้สะท้อนถึงเป้าหมาย การดำเนินงานและค่านิยมของฮิลส์ไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การสะท้อนค่านิยมของฮิลส์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

การตรวจสอบติดตามการใช้ตราสัญลักษณ์

เป็นเวลากว่า 50 ปีที่แบรนด์ฮิลส์ได้สร้างผ่านผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ดังนั้นการปกป้องแบรนด์ฮิลส์ที่เราได้ร่วมกันสร้างจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เราขอให้ท่านปฏิบัติตามคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ทุกครั้งที่ท่านใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของเรา เราจะทำการตรวจสอบทุกเว็บไซต์ที่ใช้ตราสัญลักษณ์เหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้อย่างเหมาะสม หากตราสัญลักษณ์ของเราถูกนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการทวงคืนและถอดถอนสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์นั้นทันที

การอ้างถึงผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ฮิลส์

การใช้ตราสินค้า HILL'S, SCIENCE DIET, PRESCRIPTION DIET หรือตราสินค้าอื่นๆ ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อการป้องกันแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ไม่ควรใช้ตราสัญลักษณ์นี้เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์สัตว์แบรนด์อื่นๆและหลีกเลี่ยงการใช้โดยทั่วไป

 

ตัวอย่างของการใช้ตราลักษณ์ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
การใช้ไม่เหมาะสม: prescription diet เพื่อสุขภาพแข็งแรงของสุนัขท่าน
การใช้ที่เหมาะสม: ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ Hills Prescription Diet เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของสุนัขท่าน