Skip to Main Content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์อาหารโภชนาการช่วยตัดวงจรความเครียดจากโรคทางเดินปัสสาวะส่วนล่างในแมว

ผลิตภัณฑ์ Hill’s™ Pet Nutrition Prescription Diet™ c/d™ Multicare Urinary Stress เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เพียงผลิตภัณฑ์เดียวที่ได้รับการทดสอบทางการสัตวแพทย์ว่าช่วยลดการเกิดซ้ำของการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุของโรคชนิดนี้ จากส่วนผสมที่ช่วยลดความเครียด

 

โทฟีกา, รัฐแคนซัส (19 มกราคม 2556) – ความเจ็บป่วยจากการปัสสาวะที่ไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากโรคทางเดินปัสสาะส่วนล่าง อาจก่อให้เกิดความเครียดในแมวและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งในขณะเดียวกันความเครียดก็จะกลับมาเป็นสาเหตุให้โรคทางเดินปัสสาวะส่วนล่างชนิดไม่ทราบสาเหตุนี้กลับมาเป็นซ้ำบ่อยขึ้น

เพื่อช่วยตัดวงจรนี้ ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่นจึงขอแนะนำPrescription Diet™ c/d™ Multicare Urinary Stress นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ชนิดใหม่ที่ได้รับการทดสอบทางสัตวแพทย์ว่าสามารถช่วยลดการเกิดซ้ำของโรคทางเดินปัสสาวะส่วนล่างชนิดไม่ทราบสาเหตุถึง 89% ซึ่งผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ได้มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่ช่วยจัดการความเครียด 

“กว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา ผลการศึกษาวิจัยจำนวนมากได้ชี้ให้เห็นว่าโรคทางเดินปัสสาวะส่วนล่างชนิดไม่ทราบสาเหตุเป็นมากกว่าการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ จากการศึกษาวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าโรคดังกล่าวเป็นผลมาจากสาเหตุการเชื่อมกันอย่างซับซ้อนระหว่างกระเพาะปัสสาะ ระบบประสาท และต่อมหมวกไต ความเครียดถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญของโรค และแมวมักเป็นมาก่อน"" เดเนียล เอส อาจา (Daniel S. Aja) ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลกรทางการสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สัมพันธ์ของบริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทรีชั่นกล่าว 

"ความเครียดจากสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นแรงกระตุ้นไปยังสมองและระบบการตอบสนองต่อความเครียด ซึ่งทำให้ระบบประสาทซิมพาธีติกส่งสัญญาณไปตามเซลส์ประสาทไขสันหลัง ไปสู่กระเพาะปัสสาวะ ซึ่งในแมวปกตินั้นสัญญาณที่นำไปสู่ระบบประสาทซิมพาธีจะลดระดับความเข้มข้นขึ้นจากฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งผลิตโดยต่อมหมวกไต เมื่อแมวที่ป่วยด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะส่วนล่างอักเสบ ฮอร์โมนคอร์ติซอลจะลดลงจึงทำให้การทำงานของระบบประสาทซิมพาธีผิดปกติมีสัญญาณที่เข้มข้นทำให้เกิดการอักเสบและเกิดอาหารของโรคขึ้น 

"และจากจุดนี้ สัญญาณที่ส่งจากกระเพาะปัสสาวะก็จะถูกส่งกลับไปยังสมอง ซึ่งจะรับรู้เป็นความเจ็บป่วยทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้น และนำไปสู่การเกิดซ้ำของกระบวนการทั้งหมด เอส ดวูร ฟอร์เรสเตอร์ ผู้อำนวยการฝ่าย Global Scientific Affairs ของ ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น 

ซึ่งทีมสัตวแพทย์ประสบปัญหาในการตัดวงจรความเจ็บป่วยนี้ มากกว่า 65% ของแมวที่ป่วยโรคทางเดินปัสสาวะส่วนล่างจะเกิดอาการซ้ำภายในหนึ่งหรือสองปี 

ปัจจุบันได้มีผลิตภัณฑ์อาหารโภชนาการc/d™Multicare Urinary Stres ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพื่อช่วยสัตว์ป่วยเหล่านี้ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมจากวัตถุดิบที่ช่วยในการจัดการความเครียดและสร้างเสริมให้กระเพาะปัสสาวะแข็งแรง: 

  • เคซีนโปรตีน (โปรตีนจากนม) ที่ช่วยบรรเทาอาการตื่นเต้นในแมว
  • ทริปโตเฟนเป็นสารอาหารที่ใช้ผลิตซีโรโทนิน ซึ่งเป็นสารช่วยนำประสาทที่ส่งผลต่ออารมณ์และช่วยลดอาการตื่นเต้น
  • โอเมก้า 3, อีพีเอ และ ดีเอสเอ ช่วยลดและควบคุมการอักเสบ
  • สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินอี และเบต้าเคโรทีนช่วยในการผลกระทบจากความเครียดและปลอดจากสัญญาณใดๆ

 

Prescription Diet c/d Multicare Urinary Stress

นอกเหนือจากเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ส่วนผสมของวัตถุดิบช่วยจัดการความเครียด ผลิตภัณฑ์ c/d™ Multicare Urinary Stress มีสารอาหารและผลทางการแพทย์เช่นเดียวกับ c/d™Multicare

c/d™Multicare เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่ได้รับการทดสอบทางสัตวแพทย์ว่าสามารถช่วยในการรักษาโรคนิ่วในไตชนิดสตรูไวท์ (struvite) ขนาดเล็กที่เกิดประมาณ7 วัน (โดยเฉลี่ยแล้วการก่อเกิดนิ่วของแมวใช้เวลาประมาณ 28 วัน) นอกจากนี้จากผลการศึกษาวิจัยยังแสดงให้ถึงประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ c/d™ Multicare ในการลดอัตราการเกิดซ้ำของโรคระหว่าง 1 ปีที่ทำการศึกษา การให้ผลิตภัณฑ์ c/d Multicare แก่แมวช่วยในการผลิตปัสสาวะเพื่อละลายแคลเซี่ยม ออกซาเลต และสตรูไวท์ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนิ่วทั้งสองชนิดนี้ในแมว

สัตวแพทย์สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ c/d™Multicare เป็นอาหารระยะยาวได้เนื่องจากอุดมไปด้วยน้ำมันปลาและกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่ช่วยํบำรุงผิวหนังให้แข็งแรงและมีขนนุ่มเงางาม และช่วยในการควบคุมจำนวนของโซเดียมเพื่อช่วยรักษาระดับความดันโลหิต มีสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยควบคุมภาวะความเครียดที่เกิดจากออกซิเดชั่น และช่วยบำรุงระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง ผลิตภัณฑ์ c/d™Multicare นั้นยังเหมาะสมกับแมวสุขภาพแข็งแรงที่ถูกเลี้ยงในที่พักอาศัยร่วมกับแมวตัวอื่นๆ 

เกี่ยวกับ ฮิลส์ เพ็ท นูทรีชั่น

ฮิลส์ เพ็ท นูทรีชั่น จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ Prescription Diet™ อาหารเพื่อการบำบัด มีวางจำหน่ายที่คลินิกสัตวแพทย์และโรงพยาบาล Science Diet™ และ Ideal Balance™ มีวางจำหน่ายในคลินิกสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงชั้นนำ ก่อตั้งมาแล้วกว่า 60 ปี ด้วยความุ่งมั่นที่จะสร้างโภชนการที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงให้กับสัตว์เลี้ยง ด้วยพันธกิจของเราที่ต้องการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยงให้ยืนยาว เราจึงผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์คุณภาพสูง รสชาติดี เจ้ากรสัตว์เลี้ยงสามารถไว้วางใจให้สัตว์เลี้ยงของท่านทั้งสุนัขและแมวมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเราได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิลส์ นูทรีชั่น จำกับ และ Hill's Evidence-Based clinical Nutrition กรุณาเยี่ยมชม HillsPet.com หรือFacebook, กรอกคำสำคัญ "Hill's Pet Nutrition" หรือติดตาม Twitter ได้ที่ @HillsVet.

# # #