Skip to Main Content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น จำกัด เปิดเครือข่ายศูนย์บรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติแห่งแรก เพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงฉุกเฉิน

ฮิลส์สนับสนุนอบรมการเตรียมความพร้อมและการดูแลสัตว์เลี้ยงในภาวะฉุกเฉินให้แก๋เจ้าของสัตว์เลี้ยง

โทฟีกา, รัฐแคนซัส (8 พฤษภาคม 2556) - ฮิลส์ เพ็ท นูทรีชั่น ประกาศจัดตั้งเครือข่ายศูนย์บรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติผ่านโครงการ 'อาหาร ที่พัก ด้วยความรัก' ซึ่งจะช่วยให้ฮิลส์สามารถส่งต่อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ได้อย่างรวดเร็วขึ้นหากเกิดกรณ๊ฉุกเฉิน เครือข่ายนี้ประกอบไปด้วยศุนย์พักพิงสัตว์เกือบ 100 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ไปยังสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 

"โครงการบรรเทาทุกข์จากพายุเฮอริเคนไอแซค ปี 2555 "ผมเห็นการทำงานของฮิลส์ที่มาช่วยศูนย์พักพิงของฉันตอนที่ประสบปัญหาไฟป่า" เจน แมคฮิว-สมิทธิ์ ประธาน the Humane Society of Pikes Peak Region ในโคโรลาโด สปริงซ์ ""มันน่าประทับใจมากว่าเค้าทำได้รวดเร็วขนาด่นั้นได้อย่างไรทั้งการสนองต่อเหตุการณ์ที่ฉับไว และความสามารถในการจัดสรรอาหารให้เพียงพอทั้งต่อศูนย์ของผมและศูนย์พักพิงชั่วคราวอื่นๆ ที่เราจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับสัตวที่ขาดที่พักพิงจำนวนมาก"

ซึ่งเครือข่ายศูนย์พักพิงที่จัดตั้งขึ้นนี้ได้ส่งอาหารสัตว์เพื่อช่วยเหลือกรณ๊ฉุกเฉินและเป็นเครือข่ายแรกที่จัดต้งขึ้นเพื่อความช่วยเหลืออันนี้ นอกจากนี้ในวันที่ 11 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันเตรียมความพร้อมสำหรับภัยบัติสำหรับแห่งชาติ (National Animal Disaster Preparedness Day) ฮิลส์ได้จัดอบรมเจ้าของสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและความปลอดภัยในระหว่างเกิดภัยพิบัติ

"ฮิลส์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงระหว่างภัยพิบัติผ่านความร่วมมือกับชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน โดยร่วมมือกับศูนย์พักพิง โรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์รับเลี้ยงสัตว์ และชุมชนต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงและสัตว์ในศูนย์พักพิงได้รับอาหารและการดูแลที่เพียงพอ"" คอสทาส คอนโทปาโนส ประธานบริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น จำกัด กล่าว ""เครือข่ายบรรเทาทุกข์ที่จัดตั้งขึ้นได้จัดตั้งระบบงานที่ฮิลส์ได้กระทำผ่านศูนย์พักพิงทั่วประเทศ จากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เราสามารถเข้าถึงสัตว์และชุมชนที่เดือนร้อนได้อย่างรวดเร็ว เรารู้สึกภาคภูมิใจในความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างฮิลส์และศูนย์พักพิงต่างๆ เมื่อเกิดภัยบัติขึ้น ฮิลส์พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการส่งอาหารสั้นให้ไปถึงในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง"

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 เป็นต้นมา โครงการ'อาหาร ที่พัก ด้วยความรัก' ได้บริจาคผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ Hill’s™ Science Diet™ รวมมูลค่ากว่า 240 ล้านดอลล่าร์สหรัฐให้แก่ศูนย์พักพิงกว่า 1000 แห่งทั่วประเทศ และสามารถช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงต่างๆ มากกว่า 7 ล้านตัว ในการหาบ้านใหม่ ปัจจุบัน โครงการนี้ยังคงมอบผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ให้สัตว์ไร้บ้านทั่วประเทศกว่า 100,000 ตัวทุกวัน ด้วยเครือข่ายบรรเทาทุกข์ที่จัดตั้งขึ้นนี้ จะทำให้เราสามารถเพิ่มความช่วยเหลือให้แก่ส้ตว์เลี้ยง เจ้าของและชุมชนได้มากขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติขึ้น

จากโครงการบรรเทาทุกข์จากพายุเฮอริเคนไอแซค ปี 2555 ทำให้ฮิลส์ได้ทราบแนวทางในการดำเนินการช่วยเหลือต่อสัตว์ในกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราสามารถให้ความช่วยเหลือในเหตุการณ์ พายุเฮอริเคนแซนดี้ ไอแซค และแคทเทอริน่า และไฟป่าที่วัลโค แคนยอนใกล้กับเมืองโคโรลาโด สปริงส์ พายุทอร์นาโดในโจพลิน และเหตุการณ์สึนามิในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ฮิลส์ ยังได้ร่วมมือกับ American Veterinary Medical Foundationในปี 2553 ในการช่วยเหลือศูนย์พักพิงสัตว์กว่า 90 แห่งและคลินิกรักษาสัตว์ที่บริเวณชายฝั่งทะเลในการจัดส่งผลิตอาหารและการรักษาทางแพทย์ให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล

จากการสนับสนุนวันเตรียมความพร้อมสำหรับภัยบัติสำหรับแห่งชาติ (National Animal Disaster Preparedness Day) วันที 11 พฤษภาคม เราเน้นย้ำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงได้เตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือภัยพิบัติอยู่เสมอ

ตามคำแนะนำของ ดร. แดน อาจา ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลกรการสัตวแพทย์สัมพันธ์ ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น สิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมการรับมือภัยพิบัตคือ เราต้องทราบว่าต้องทำอะไร และมีของใช้จำเป็นในการดูแลสัตว์ในระหว่าวภาวะฉุกเฉิน ""เพราะเจ้าของมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยง เราอยากเรียนร้องให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่านเตรียมความพร้อมด้งกล่าว การก้าวไปอย่างมั่นคงและระมัดระวังจะช่วยให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้น"" ดร. อาจากล่าว

คำแนะนำสำหรับการเตรียมความพร้อมสำหรับสัตว์เลี้ยงของท่านในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการอพยพ:

  • มั่นใจว่าสัตว์เลี้ยงของท่านสามารถระบุตัวตนได้ผ่าทางไมโครชิพ หรือปลอกคอ พร้อมระบุข้อมูลการติดต่อเจ้าของในนั้น
  • เตรียมกล่องฉุกเฉินสำหรับสัตว์เลี้ยงของท่านเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพ กล่องฉุกเฉินนี้ควรประกอบด้วย: ยาสามัญและคู่มือการใช้ อาหารสัตว์เพียงพอใน 3 วัน บรรจุในบรรจุภัณฑ์กันน้ำ และขวดน้ำ อุปกรณ์ทำควาสะอาด ยาประจำตัว รายชื่อและเบอร์ติดต่อของสัตวแพทย์หรือสถานรับเลี้ยงสัตว์ ข้อมูลการให้อาหารและพฤติการสตว์ ของเล่น และผ้าห่ม
  • แสดงสัญลักษณ์ขอความช่วยเหลือให้สัตว์ที่หน้าประตูบ้านเพื่อให้หน่วยกู้ภัยทราบว่ามีสัตว์ต้องการความช่วยเหลือภายในบ้าน รวมถึงข้อมูลการติดต่อสัตวแพทย์
  • ระบุสถานที่ตั้งทีให้ไปรับสัตว์เลี้ยงหากท่านต้องการออกจากพื้นที่ โปรดระลึกไว้เสมอว่าศูนย์พักพิงสำหรับมนุษย์อาจไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้าไป หรือไม่ใช่ศูนย์พักพิงของสัตว์เลี้ยง กรูณาสอบถามโรงแรมหรือที่พักที่มีนโยบายที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงหรือสอบถามเพื่อนหรือญาติของท่านควาสามารถให้ที่พักแก่ท่านและสัตว์เลี้ยงของท่านได้หรือไม่
  • หากท่านต้องการอพยพ เตรียมกล่องหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนย้ายสัตว์อย่างปลอดภัย
  • ถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงของท่านและเก็บไว้กับตัวท่านกรณีหากอพยพแล้วต้องแยกกันพักอาศัย เรียนรู้ว่าสถานที่ไหนที่สัตว์เลี้ยงของท่านชอบไปซ่อนตัว เนื่องจากสัตว์เลี่ยงของท่านอาจจะไปซ๋อนที่นั่นหากเกิดอาการกลัว เพื่อช่วยให้ท่านหาตัวได้เร็วขึ้นระหว่างการอพยพ

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายศูนย์บรรเทาทุกข์ในโครงการที่พัก อาหาร ด้วยความรักกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซค์ของฮิลส์ หากต้องการความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อ DisasterRelief@hillspet.com.

 

เกี่ยวกับ ฮิลส์ เพ็ท นูทรีชั่น
ฮิลส์ เพ็ท นูทรีชั่น จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ Prescription Diet™ อาหารเพื่อการบำบัด มีวางจำหน่ายที่คลินิกสัตวแพทย์และโรงพยาบาล Science Diet™ และ Ideal Balance™ มีวางจำหน่ายในคลินิกสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงชั้นนำ ก่อตั้งมาแล้วกว่า 60 ปี ด้วยความุ่งมั่นที่จะสร้างโภชนการที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงให้กับสัตว์เลี้ยง ด้วยพันธกิจของเราที่ต้องการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยงให้ยืนยาว เราจึงผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์คุณภาพสูง รสชาติดี เจ้ากรสัตว์เลี้ยงสามารถไว้วางใจให้สัตว์เลี้ยงของท่านทั้งสุนัขและแมวมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเราได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิลส์ นูทรีชั่น จำกับ และ Hill's Evidence-Based clinical Nutrition กรุณาเยี่ยมชม HillsPet.com หรือFacebook, กรอกคำสำคัญ "Hill's Pet Nutrition" หรือติดตาม Twitter ได้ที่ @HillsVet."

 

ติดต่อ:
Edisa Chacin
1-800-445-5777
Edisa_Chacin@hillspet.com

# # #