Skip to Main Content

ข่าวประชาสัมพันธ์

คาดหวังบางสิ่งที่แตกต่างในการลดน้ำหนักสัตว์เลี้ยง

Hill's Pet Nutrition เผยโฉมผลิตภัณฑ์ Hill's™  Prescription Diet™ Metabolic Advanced Weight Solution และ Healthy Weight Protocol

 

โทพีกา, แคนซัส (20 มกราคม 2556) ฮิลส์ เพ็ท นูทรีชั่น ขอให้ทีมผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงคาดหวังถึงบางสิ่งที่แตกต่างเมื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ใหม่สำหรับสุนัขและแมว Hill's™ Prescription Diet™ Metabolic Advanced Weight Solution 

อาหารเพื่อการบำบัดจะทำการทดลองในภาวะทางการสัตวแพทย์ที่จัดขึ้นภายใต้การควบคุมอย่างเข้มข้น แต่ผลิตภัณฑ์ Metabolic Advanced Weight Solution ได้ทำการทดสอบกับเจ้าของและสัตว์เลี้ยงจริงภายใต้สภาวะจริง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์นี้ยังได้รับการตรวจสอบภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์ ผ่านการทดลองแบบไม่เจาะจงกับเจ้าของสุนัขและแมวจำนวน 314 คน ซึ่งในการทดสอบนี้ถูกออกแบบให้ประเมินการลดน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ โดยที่เจ้าของไม่ทราบว่ากำลังเข้าร่วมการทดสอบการลดน้ำหนักของสัตว์เลี้ยง จากการทดสอบพบว่าน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงลดลงเฉลี่ย 0.7% ของน้ำหนักเดิมก่อนทำการทดสอบในเวลา 2 สัปดาห์ด้วยไม่ได้ใช้โปรแกรมการควบคุมน้ำหนักอื่นๆร่วมด้วย อัตราการลดน้ำหนักนี้สอดคล้องกับผลการทดลองการจัดการโปรแกรมลดน้ำหนัก

จากผลการทดลองนี้ 88% ของแมวและสุนัขน้ำหนักลดลงใน 2 เดือน ซึ่ง 50% ในจำนวนที่ลดน้ำหนักได้นี้มีพัฒนาการอย่างกว้างขวาง ที่สำคัญ 8 ใน 10 ของเจ้าของที่ร่วมการทดสอบรู้สึกมีความสุขจากผลการทดลองนี้ และแจ้งว่าจะแนะนำผลิตภัณฑ์ Metabolic Advanced Weight Solution ให้กับเพื่อนๆ ที่มีสัตว์เลี้ยงน้ำหนักเกินมาตรฐาน

"การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของฮิลส์ เป็นไปตามขอเท็จจริงและผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเราได้รับการกำลังใจจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เข้าร่วมการทดลองนี้ จาเน็ต ดอนลิน (Janet Donlin) D.V.M ประธานเจ้าหน้าที่หน่วยสัตวแพทย์ของฮิลส์ (Chief Veterinary Officer) กล่าวว่า สูตรอาหารนี้ได้รับการพัฒนามาเป็นระยะเวลาหลายปี เรามั่นใจว่าผลการทดลองสำหรับ Metabolic Advanced Weight Solution เป็นแค่เพียงการเริ่มต้นเท่านั้น"

Metabolic Advanced Weight Solution ประกอบไปด้วยส่วนผสมของวัตถุดิบตามธรรมชาติที่ได้คัดสรรจากคุณประโยชน์ด้านการปรับเปลี่ยนระบบการเผาผลาญพลังงานที่ไม่ดีของสัตว์เลี้ยงให้ดีขึ้นให้ระบบการเผาผลาญพลังงานทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งการปรับระบบการเผาผลาญพลังงานนี้ช่วยกระตุ้นให้สัตว์เลี้ยงสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกินตามธรรมชาติได้ ผลิตภัณฑ์อาหารสูตรนี้ได้ทดสอบแล้วว่า สามารถลดไขมันส่วนเกินของสุนัขได้ 28% และลดไขมันส่วนเกินของแมวได้ 29% ใน 2 เดือน พร้อมยังคงรักษาความหนาแน่นของกล้ามเนื้อ

นอกจากนี้ คุณประโยชน์ที่สำคัญสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงและทีมผู้ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง คือไม่มีการเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นเมื่อบรรลุถึงน้ำหนักที่เหมาะสม จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สัตว์เลี้ยงสามารถบริโภคแคลลอรีมากขึ้น 50% ด้วย Metabolic Advanced Weight Solution ระหว่างการรักษาน้ำหน้กให้คงที่โดยไม่มีการอดอาหาร

เจมส์ อาร์ สเวนสัน (James R. Swanson) ผู้จัดการของโรงพยาบาลสัตว์ Forest Creek Animal ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการทดลอง เล่าให้ฟังว่า เอ็ดดี้ แมวที่เข้าร่วมการทดลองมารับการตรวจเช็คเมื่อครบ 1 เดือนที่ร่วมการทดลองพบว่าน้ำหนักลดลง 0.8 ออนซ์ หรือ 5% ของน้ำหน้กตัว ซึ่งเจ้าของเอ็ดดี้ตื้นเต้นจนน้ำตาไหล "มันดีมากที่ได้เข้าร่วมการทดลองนี้และได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับผลการทดลอง หลังจากที่ล้มเหลวมาหลายปี"

สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงแล้ว การลดน้ำหนัก หรือการรักษาน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงอาจทำให้เกิดการโหยหาอาหารจากการจำกัดอาหารอย่างเข้มงวดส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม เพื่อช่วยสัตว์เลี้ยงจากภาวะนี้ Metabolic Advanced Weight Solution ได้รวมอาหารทั้งชนิดอาหารแห้ง อาหารกระป๋องและของว่างเข้าด้วยกันเพื่อความยืดหยุ่นในลดน้ำหนัก ซึ่งทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถรักษาให้สัตว์ของเขายังคงอยู่ในโปรแกรมและสามารถปฏิบัติคำแนะนำของทีมผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงในการให้อาหารสัตว์ 

เพื่อช่วยทีมผู้ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเริ่มต้นการจัดการน้ำหนักของสัตว์เลี้ยง ฮิลส์ขอนำสนอ "น้ำหนักมาตรฐานตามสุขภาวะ" (Healthy Weight Protocol) ที่จะช่วยให้การวินิจฉัยและจัดการปัญหาน้ำหนักเป็นไปอย่างถูกต้องมากขึ้น สัตวแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ ในฐานะพันธมิตรกับฮิลส์ได้คิดค้นน้ำหนักมาตรฐานตามสุขภาวะ (Healthy Weight Protocol) นี้ จะข่วยสร้างแผนการที่เฉพาะสำหรับสัตว์แต่ละตัวเพื่อให้บรรลุถึงน้ำหนักเป้าหมายที่ต้องการลดลง เครื่องมือใหม่ได้ทำการทดลองกับสุนัขมากกว่า 25 สายพันธุ์และแมว 8 สายพันธุ์ โดยได้เปรียบเทียบกับ dual energy x-ray absorptiometry (DEXA) ในการคาดการถึงน้ำหนักที่เหมาะสมของสัตว์แต่ละตัว นอกจากนี้เครื่องชนิดนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ

  • แบบประเมินน้ำหนักที่เกินของสัตว์ป่วยที่ถูกต้อง
  • สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าจากรูปแบบที่เข้าใจง่าย และตัวเลขที่ชัดเจน
  • สร้างแผนการให้อาหารที่เหมาะสมกับสุนัขแต่ละตัว บนพื้นฐานของน้ำหนักที่เหมาะสมของสัตว์ป่วยแต่ละตัว
  • กระบวนการตรวจสอบติดตาม
  • พยายามรักษาให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามโปรแกรมเพื่อความสำเร็จในการลดน้ำหนัก

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Hill's Prescription Diet Metabolic Advanced Weight Solution กรุณาเยี่ยมชม HillsVet.com/Metabolic, และ เครื่องมือ น้ำหนักมาตรฐานตามสุขภาวะ (Healthy Weight Protocol) ที่ HWP.HillsVet.com.

 

เกี่ยวกับ ฮิลส์ เพ็ท นูทรีชั่น
ฮิลส์ เพ็ท นูทรีชั่น จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ Prescription Diet™ อาหารเพื่อการบำบัด มีวางจำหน่ายที่คลินิกสัตวแพทย์และโรงพยาบาล Science Diet™ และ Ideal Balance™ มีวางจำหน่ายในคลินิกสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงชั้นนำ ก่อตั้งมาแล้วกว่า 60 ปี ด้วยความุ่งมั่นที่จะสร้างโภชนการที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงให้กับสัตว์เลี้ยง ด้วยพันธกิจของเราที่ต้องการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยงให้ยืนยาว เราจึงผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์คุณภาพสูง รสชาติดี เจ้ากรสัตว์เลี้ยงสามารถไว้วางใจให้สัตว์เลี้ยงของท่านทั้งสุนัขและแมวมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเราได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิลส์ นูทรีชั่น จำกับ และ Hill's Evidence-Based clinical Nutrition กรุณาเยี่ยมชม HillsPet.com หรือFacebook, กรอกคำสำคัญ "Hill's Pet Nutrition" หรือติดตาม Twitter ได้ที่ @HillsVet.

 

ติดต่อ:
Edisa Chacin
1-800-445-5777
Edisa_Chacin@hillspet.com

# # #

2 Data on file. Hill's Pet Nutrition, Inc.

3 Tvarijonaviciute, A., J. J. Ceron, et al. "Effects of weight loss in obese cats on biochemical analytes related to inflammation and glucose homeostasis." Domest Anim Endocrinol 42(3): 129-141. German, A. J., S. L. Holden, et al. (2012). "Long-term follow-up after weight management in obese dogs: The role of diet in preventing regain." Vet J 192(1): 65-70.