Skip to Main Content

เกี่ยวกับกฎหมายของ HillsVet.TH

อัปเดตล่าสุด: 05/2018

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ 

บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณ  เพราะฉะนั้น เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างรับผิดชอบ และเราต้องการให้คุณคุ้นเคยกับวิธีที่เราเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณ  นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงการปฏิบัติของเราที่เชื่อมโยงกับข้อมูลของคุณ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ที่เราเก็บโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้:

 • บนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยเรา ซึ่งเป็นที่ที่คุณใช้ในการเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“เว็บไซต์”ของเรา)

 • ผ่านแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นโดยเราเพื่อการใช้งานกับหรือผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ (“แอป”ของเรา)

 • บนหน้าโซเชียลมีเดียและแอปที่ลิงก์กับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (โดยรวมเรียกว่า “หน้าโซเชียลมีเดีย” ของเรา)

 • จากข้อความอีเมลที่มีฟอร์แมตเป็น HTML ที่เราส่งให้คุณที่เชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ

 • การปฏิสัมพันธ์แบบออฟไลน์ที่คุณมีกับเรา

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังอธิบายถึงการปฏิบัติของเราที่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่เราเก็บ เกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับทันตแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ และนักเรียน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพ (“ผู้ประกอบอาชีพ”) เพื่อที่จะมอบบริการทางวิชาชีพให้แก่พวกเขา (“การบริการทางวิชาชีพ”)

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอ้างอิงถึงเว็บไซต์ของเรา แอปของเรา หน้าโซเชียลมีเดียของเรา ข้อความอีเมลของเรา กิจกรรมออฟไลน์ของเรา และการบริการทางวิชาชีพของเรา รวมกันเรียกว่า “บริการ”

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแปรงสีฟันที่มีการเชื่อมต่อ (Connected Toothbrush) ของเรา โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัวแปรงสีฟันที่มีการเชื่อมต่อของเรา

____________________________________________________________

ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่ระบุตัวคุณในฐานะตัวบุคคลหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ระบุตัวตนได้

 

ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึง:

 • ชื่อ

 • ที่อยู่ไปรษณีย์ (รวมถึงที่อยู่ในการจัดส่งบิลและสินค้า)

 • เบอร์โทรศัพท์

 • ที่อยู่อีเมล

 • หมายเลขบัตรเครดิตและเดบิต

 • รูปโปรไฟล์หรือรูปภาพอื่น ๆ ของคุณ

 • ไอดีบัญชีโซเชียลมีเดีย

 • ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับคุณ

 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น อายุ ประเทศ หรือชื่อสัตว์เลี้ยงของคุณที่เชื่อมโยงกับคุณ

 • ความสนใจของคุณ (เช่นหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งที่คุณขอข้อมูลหรือบ่งบอกถึงความสนใจ)การเก็บของข้อมูลส่วนบุคคล

เราและผู้ให้บริการของเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในหลายรูปแบบ ประกอบด้วย:  

 • ผ่านทางการบริการต่าง ๆ  

 • เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการบริการต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสมัครรับจดหมาย ลงทะเบียนบัญชี สร้างโปรไฟล์ หรือสั่งซื้อสินค้า

 

 • ออฟไลน์  

 • เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณออฟไลน์ ยกตัวอย่างเช่น

  • เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ ติดต่อแผนกผู้บริโภค หรือการติดต่อเราเกี่ยวกับเรื่องอื่นใดก็ตาม

  • เมื่อคุณเยี่ยมบูธของเราที่งานแสดงสินค้าหรือเยี่ยมชมโรงงานของเรา

  • เมื่อคุณเข้าร่วมในโปรแกรมใด ๆ ของเราหรือกิจกรรมใด ๆ หรือให้ข้อมูลที่งานในแวดวงอุตสาหกรรมใด ๆ

  • เมื่อคุณเข้าร่วมในการชิงโชคหรือโปรโมชั่นแบบออฟไลน์

  • เมื่อคุณหรือบุคคลใดในฐานะตัวแทนของคุณรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของเรา

 

 • จากแหล่งอื่น ๆ   

 • เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น:

 • ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ในสาธารณะและแหล่งต่าง ๆ

 • บริษัทข้อมูล

 • หุ้นส่วนร่วมทางการตลาด

 • บุคคลที่สามที่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่เรา

 

 • หากคุณเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณไปที่บัญชีใด ๆ ที่เราเสนอไว้ให้ คุณจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนจากบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณกับเรา เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล รูปถ่าย รายการของชื่อผู้ติดต่อโซเชียลมีเดีย และข้อมูลอื่นใดที่อาจจะ (หรือที่คุณทำ) ทำให้เราเข้าถึงได้เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณกับบัญชีใดที่เราเสนอให้

 

ในหลายกรณี เราต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดการบริการที่ได้ถูกร้องขอให้แก่คุณ  หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราขอ เราอาจไม่สามารถให้บริการใด ๆ นั้นได้ หากคุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นให้แก่เราหรือให้แก่ผู้ให้บริการของเราที่เชื่อมโยงกับการบริการใด ๆ คุณได้แสดงว่าคุณมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นและอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราและผู้ให้บริการของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป้าหมายทางด้านธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค สาธารณะ ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ และลูกค้าของเรา

การปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคและสาธารณะ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคและสาธารณะเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้้ ประกอบด้วย:

 

 • ให้การบริการต่าง ๆ และเติมเต็มคำร้องขอของคุณ

 • เพื่อให้การบริการต่าง ๆ แก่คุณ เช่น จัดเตรียมการเข้าถึงบัญชีที่คุณสร้างไว้กับเรา

 • เพื่อตอบกลับคำถามของคุณและเติมเต็มคำร้องขอของคุณ เมื่อคุณการติดต่อเราผ่านหนึ่งในฟอร์มการติดต่อออนไลน์ของเรา โดยโทรศัพท์ หรืออย่างอื่น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณส่งคำถาม คำแนะนำ คำติชม หรือคำร้องเรียนให้แก่เรา

  • เพื่อให้อยู่ในระดับที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผิวหรือสุขภาพปากของคุณ เราจะใช้ข้อมูลนั้นที่สอดคล้องกับการแจ้งที่เราให้คุณในขณะนั้นและตามความยินยอมของคุณ

 • เพื่อส่งข้อมูลการบริหารจัดการให้แก่คุณ เช่น การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของเงื่อนไข ข้อกำหนด และนโยบายใด ๆ ของเรา

 • เพื่อให้คุณได้ส่งข้อความให้แก่บุคคลอื่นผ่านการอ้างอิง หรือฟีเจอร์ “ส่งไปให้เพื่อน”

 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ฟังก์ชันการแบ่งปันทางสื่อสังคม (social sharing) หากคุณเลือกที่จะใช้ฟังก์ชันนั้น

 • เพื่อมอบการบริการลูกค้าให้แก่คุณ • ให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เอกสารด้านการตลาดอื่น ๆ ของเรา

 • เพื่อส่งอีเมลการตลาดให้แก่คุณ พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข่าวอื่น ๆ เกี่ยวกับเรา

 

 • การวิเคราะห์ของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการรายงานทางธุรกิจและการมอบการบริการที่มีการปรับแต่งให้เป็นส่วนบุคคล

 • เพื่อวิเคราะห์หรือคาดเดาความพึงพอใจของคุณ เพื่อจัดเตรียมรายงานผลรวมแนวโน้มเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาทางดิจิทัลของเรา

 • เพื่อเป็นการเข้าใจคุณให้มากขึ้น เพื่อที่เราจะได้สามารถปรับแต่งการปฏิสัมพันธ์ของเรากับคุณและให้ข้อมูลแก่คุณ และ/หรือ ข้อเสนอที่ปรับแต่งต่อความสนใจของคุณ

 • เพื่อเป็นการเข้าใจความพึงพอใจของคุณให้มากขึ้น เพื่อที่เราจะได้ส่งเนื้อหาผ่านการบริการต่าง ๆ ของเราที่เราเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องและเป็นที่น่าสนใจต่อคุณ

 

 • การให้คุณเข้าร่วมในการชิงโชค การประกวด หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ

 • เราอาจเสนอโอกาสที่จะให้คุณเข้าร่วมในการชิงโชค การประกวด หรือโปรโมชั่นอื่น ๆ  

 • บางโปรโมชั่นมีกฎเกณฑ์เพิ่มเติมที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

 • การให้คุณเข้าร่วมในโปรแกรม Colgate Bright Smiles, Bright Futures®

 • เพื่อจัดการโปรแกรม

 • เพื่อทำให้มั่นใจว่าตัวอย่างถูกใช้อย่างเหมาะสม

 

 • รวบรวม และ/หรือ ปิดบังข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราอาจรวบรวม และ/หรือ ปิดบังข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อที่ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป  เรากระทำการดังกล่าวเพื่อสร้างข้อมูลอื่น ๆ สำหรับการใช้งานของเรา ซึ่งเราอาจใช้และเปิดเผยสำหรับจุดประสงค์ใด ๆ ก็ตาม

 

 • การบรรลุเป้าหมายทางด้านธุรกิจของเรา

 • สำหรับการตรวจสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินการภายในของเราทำงานตามที่วางแผนไว้และเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือสัญญา

 • สำหรับจุดประสงค์การดูแลควบคุมการฉ้อโกงและความปลอดภัย ยกตัวอย่างเช่น เพื่อค้นหาและป้องกันการโจมตีไซเบอร์ หรือการพยายามที่จะกระทำการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล

 • สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่

 • สำหรับปรับปรุงให้ดีขึ้น พัฒนา หรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 • เพื่อจัดการและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

 • สำหรับการระบุแนวโน้มการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น การเข้าใจว่าส่วนใดของการบริการของเราที่เป็นที่น่าสนใจต่อผู้ใช้มากที่สุด

 • สำหรับกำหนดความมีประสิทธิภาพของแคมเปญโปรโมชั่นของเรา เพื่อที่เราจะสามารถปรับแคมเปญของเราให้เข้ากับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ของเรา  

 • สำหรับการดำเนินการและการขยายกิจกรรมทางด้านธุรกิจของเรา

 

เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ในบางเหตุการณ์ เมื่อเราได้รับการยินยอมของคุณ สำหรับจุดประสงค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือ เพราะเรามีผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจที่ชอบโดยกฎหมาย

 

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ

นอกจากนี้ เราและผู้ให้บริการของเราเก็บและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ

ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง:

 • ภาษาที่คุณต้องการใช้งาน

 • ชีวประวัติทางด้านอาชีพและการศึกษา

 • หมายเลขและไอดีบัญชีเว็บสโตร์

 • ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศนียบัตร ความชำนาญพิเศษ หน่วยงานที่สังกัด สิ่งตีพิมพ์ หนังสือรับรอง และความสำเร็จอื่น ๆ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ ปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา และการบริการสำหรับบุคคลที่คุณมอบการดูแลให้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพสำหรับจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ (นอกเหนือจากจุดประสงค์ที่อยู่ภายใต้ผู้บริโภคและสาธารณะ) ประกอบด้วย

 • เติมเต็มคำร้องขอเกี่ยวกับการบริการทางวิชาชีพของเรา

  • เพื่อจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือเบิกค่าใช้จ่ายใด ๆ คืน

  • เพื่อช่วยเหลือในการวางแผนการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการสัมมนาของเรา

  • เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และตัวอย่างที่คุณได้ขอไว้ให้แก่คุณ

  • เพื่อระบุและมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบอาชีพในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์หรือผู้นำทางวิชาชีพ

  • เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดสัญญาที่ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ของเรากับผู้ประกอบอาชีพ

 

 • การมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ

  • เพื่อปฏิสัมพันธ์กับคุณที่ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและความคิดเห็นของคุณโดยสื่อดิจิทัลหรืออื่น ๆ

  • เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในโปรแกรม/คณะกรรมการของผู้ประกอบอาชีพ

  • เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือจากคุณสำหรับความเชี่ยวชาญทางด้านอาชีพของคุณ ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องของการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เราหรือบริษัทในเครือเสนอให้

  • เพื่อร่วมมือกับคุณในงานกิจกรรม สิ่งตีพิมพ์ หรือการประชุมการให้คำปรึกษา

  • เพื่อมองหาความเห็นของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีการโปรโมทโดยเรา บริษัทในเครือ หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ สำหรับจุดประสงค์ในการพัฒนาและปรับปรุง

 

 • การอนุญาตให้ผู้ประกอบอาชีพมีส่วนร่วมในโปรแกรม งานกิจกรรม หรือโปรโมชั่นพิเศษ

  • ในกรณีเหล่านี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบอาชีพในวิธีการเพิ่มเติมที่ได้เปิดเผยไว้ เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม กิจกรรม งานกิจกรรม หรือโปรโมชั่นพิเศษ  

 

 • การอนุญาตให้ผู้ประกอบอาชีพสร้างเว็บสโตร์

 • เราให้โอกาสผู้ประกอบอาชีพในการสร้างเว็บสโตร์ที่ช่วยให้พวกเขามอบบริการแก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและให้การเข้าถึงที่สะดวกต่อผลิตภัณฑ์ของเรา  

 • การบรรลุเป้าหมายทางด้านธุรกิจของเรา

 • เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีการต่อต้านทุจริตและความโปร่งใส

 • เพื่อติดตามและตอบกลับความกังวลและทำตามพันธกรณีกฎระเบียบการดูแลควบคุมและการรายงานของเรา รวมถึงพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมาย/ความปลอดภัยของผู้ป่วย และการตรวจสอบประวัติ

 • เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าผลิตภัณฑ์และการบริการของเราส่งผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพและผู้ป่วยของพวกเขาอย่างไรเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ในบางเหตุการณ์ เมื่อเราได้รับการยินยอมของคุณ สำหรับจุดประสงค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือ เพราะเรามีผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจที่ชอบโดยกฎหมาย

 

การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ (นอกเหนือจากจุดประสงค์ที่อยู่ภายใต้ผู้บริโภคและสาธารณะ) ประกอบด้วย

 

 • ให้การบริการต่าง ๆ และเติมเต็มคำร้องขอของคุณ

 • เพื่อทำธุรกรรมของคุณให้กับเราให้เสร็จสิ้น

 

 • การบรรลุเป้าหมายทางด้านธุรกิจของเรา

 • เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีการต่อต้านทุจริตและความโปร่งใส

 • เพื่อติดตามและตอบกลับความกังวลและทำตามพันธกรณีกฎระเบียบการดูแลควบคุมและการรายงานของเรา รวมถึงพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมาย/ความปลอดภัยของผู้ป่วย และการตรวจสอบประวัติ

 • เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าผลิตภัณฑ์และการบริการของเราส่งผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพและบุคคลที่พวกเขาดูแลอย่างไร

 

 • การบรรลุเป้าหมายทางด้านธุรกิจของเรา

 • เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีการต่อต้านทุจริตและความโปร่งใส

 • เพื่อติดตามและตอบกลับความกังวลและทำตามพันธกรณีกฎระเบียบการดูแลควบคุมและการรายงานของเรา รวมถึงพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมาย/ความปลอดภัยของผู้ป่วย และการตรวจสอบประวัติ

 • เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าผลิตภัณฑ์และการบริการของเราส่งผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพและบุคคลที่พวกเขาดูแลอย่างไร

 

เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ในบางเหตุการณ์ เมื่อเราได้รับการยินยอมของคุณ สำหรับจุดประสงค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ/หรือ เพราะเรามีผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจที่ชอบโดยกฎหมาย

 

การเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคล  

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล:  

 • เพื่อบริษัทสาขาและบริษัทในเครือสำหรับจุดประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • คุณสามารถค้นหาข้อมูลรายการและสถานที่ของบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของเราได้ที่นี่  

 • บริษัทสาขาและบริษัทในเครือของบริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟที่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ได้มีการถ่ายโอนและใช้งาน

 

 • เพื่อผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการบริการที่พวกเขามอบให้เรา

 • บุคคลเหล่านี้สามารถรวมถึงผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น การโฮสเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการชำระเงิน การเติมเต็มคำสั่งซื้อ เทคโนโลยีข้อมูล และ ข้อกำหนดโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การบริการลูกค้า การส่งอีเมล การตรวจสอบบัญชี และการบริการอื่น ๆ

 

 • เพื่อบุคคลที่สาม เพื่ออนุญาตให้พวกเขาส่งการสื่อสารทางการตลาดที่สอดคล้องกับตัวเลือกใด ๆ ของคุณให้แก่คุณ

 

 • เพื่อผู้สนับสนุนบุคคลที่สามของการชิงโชค การประกวด และโปรโมชั่นที่คล้ายกัน ที่สอดคล้องกับตัวเลือกใด ๆ ของคุณ

 

 • ในการเชื่อมโยงกับการมอบการบริการทางวิชาชีพต่าง ๆ ให้กับบริษัทอื่น ๆ ที่เราร่วมมือด้วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์และการบริการเฉพาะเจาะจง

 • บุคคลเหล่านี้สามารถรวมถึงหุ้นส่วนร่วมโปรโมชั่นของเราสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราร่วมกันพัฒนาและ/หรือทำการตลาด

 

โดยการใช้การบริการนั้น คุณยังสามารถเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้

 • คุณอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่กระดานข้อความ แชท หน้าโปรไฟล์ บล็อก และการบริการอื่น ๆ ที่คุณสามารถโพสต์ข้อมูลและเนื้อหา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแต่ หน้าโซเชียลมีเดียของเรา)  โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณโพสต์หรือเปิดเผยผ่านการบริการเหล่านี้จะเป็นสาธารณะและอาจมีอยู่ให้แก่ผู้ใช้อื่น ๆ และสาธารณะทั่วไป

 

 • คุณอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านกิจกรรมแบ่งปันทางสื่อสังคมได้  เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีการบริการของคุณกับบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ คุณอาจแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนของคุณที่เชื่อมกับบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ กับผู้ใช้อื่น ๆ และกับผู้ให้บริการบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ  โดยการกระทำเช่นนี้ คุณอนุญาตให้เราทำการแบ่งปันข้อมูลนี้ และคุณเข้าใจว่าการใช้งานของข้อมูลที่ถูกแบ่งปันนี้จะถูกครอบคลุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย

 

การใช้งานอื่น ๆ และการเปิดเผยข้อมูล

 

เรายังใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับ

 

 • เพื่อร่วมมือกับผู้มีอำนาจในสาธารณะและรัฐบาล

 

 • เพื่อปฏิบัติตามการบังคับใช้กฎหมาย

 

 • ในการเชื่อมโยงกับการขาย การจัดองค์กรใหม่ กิจการร่วมค้า หรือธุรกรรมอื่น ๆ ในที่ที่เรามีผลประโยชน์ที่ชอบโดยกฎหมายในการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม

 

 • สำหรับเหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ อย่างเช่น การบังคับใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดของเรา หรือการปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเรา และ/หรือสิ่งที่เป็นของบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของเรา คุณ หรือผู้อื่น ๆ

 

การใช้งานและการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ภายนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่

 

ข้อมูลอื่น ๆ

“ข้อมูลอื่น ๆ” คือ ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เปิดเผยเอกลักษณ์โดยเจาะจงของคุณหรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลหนึ่งที่ระบุตัวตนได้

 • ข้อมูลเบราว์เซอร์และอุปกรณ์

 • ข้อมูลการใช้งานแอป

 • ข้อมูลที่ถูกเก็บผ่านคุกกี้ แท็กพิกเซล และเทคโนโลยีอื่น ๆ

 • ข้อมูลประชากรและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้ที่ไม่เปิดเผยเอกลักษณ์ที่เจาะจงของคุณ

 • ข้อมูลที่ได้ถูกรวบรวมในวิธีการที่ไม่เปิดเผยเอกลักษณ์ที่เจาะจงของคุณอีกต่อไป

 

ข้อมูลอื่น ๆ บางอย่างจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในบางประเทศ หากเราต้องจัดการข้อมูลอื่น ๆ ให้เหมือนกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะใช้งานและเปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อจุดประสงค์สำหรับที่เราใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บข้อมูลอื่น ๆ

เราและผู้ให้บริการของเราอาจเก็บข้อมูลอื่น ๆ ในหลายรูปแบบ ประกอบด้วย:  

 • ผ่านเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

 • ข้อมูลบางอย่างถูกเก็บโดยเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่หรือผ่านอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่ในการควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง (Media Access Control – MAC) ประเภทของคอมพิวเตอร์ (Windows หรือ Mac) ความละเอียดของหน้าจอ ชื่อและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ ผู้ผลิตอุปกรณ์และโมเดล ภาษา ประเภทและเวอร์ชันเบราว์เซอร์อินเตอร์เน็ต และชื่อและเวอร์ชันของการบริการ (เช่น แอป) ที่คุณกำลังใช้อยู่  

 • ผ่านการใช้งานของแอปของคุณ

 • เมื่อคุณดาวน์โหลดและใช้แอป เราและผู้ให้บริการของเราอาจติดตามและเก็บข้อมูลการใช้งานแอป เช่น วันที่และเวลาที่แอปบนอุปกรณ์ของคุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเรา และข้อมูลและไฟล์อะไรที่ถูกดาวน์โหลดไปที่แอป ขึ้นอยู่กับหมายเลขอุปกรณ์ของคุณ

 • การใช้คุกกี้

 • คุกกี้เป็นชิ้นส่วนของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยตรงบนคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่  คุกกี้อนุญาตให้เราเก็บข้อมูล เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้การบริการ หน้าที่เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์อ้างอิง และข้อมูลจราจรอื่น ๆ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเรา

เราไม่ตอบกลับสัญญาณไม่ติดตาม (do-not-track) ของเบราว์เซอร์ในเวลานี้  หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลถูกเก็บผ่านการใช้งานของคุกกี้ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณปฏิเสธคุกกี้โดยอัตโนมัติหรือให้ตัวเลือกในการปฏิเสธหรือยอมรับคุกกี้เฉพาะตัว (หรือคุกกี้หลายตัว) จากเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง  คุณอาจต้องการอ้างอิงจาก http://www.allaboutcookies.org  อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจประสบความไม่สะดวกบางอย่างในการใช้บริการต่าง ๆ ได้  คุณอาจไม่ได้รับการโฆษณาหรือข้อเสนออื่น ๆ จากเราที่เกี่ยวข้องกับความสนใจและความต้องการของคุณ

 • การใช้แท็กพิกเซล และ เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

 • แท็กพิกเซล (เป็นที่รู้จักในนาม บีคอนเว็บ และ GIF แบบโปร่งใส) อาจถูกใช้เพื่อ ท่ามกลางสิ่งอื่นๆ ติดตามการกระทำของผู้ใช้การบริการ (รวมถึงผู้รับอีเมล) วัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของเรา และรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้งานของการบริการและอัตราการตอบกลับ  

 • การวิเคราะห์  

 • เราใช้การวิเคราะห์เนื้อหาของ Google (Google Analytics) ที่ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของการบริการ และรายงานกิจกรรมและแนวโน้มต่าง ๆ บริการนี้อาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้งานของเว็บไซต์ แอป และทรัพยากรออนไลน์อื่น ๆ  คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติของ Google ได้โดยเข้าไปที่ www.google.com/policies/privacy/‌partners/ และเลือกที่จะไม่ให้มีการเก็บข้อมูลเหล่านี้โดยการดาวน์โหลด add-on เบราว์เซอร์ที่จะทำการเลือกไม่ให้ Google Analytics ติดตามข้อมูลได้ ซึ่งมีที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

 • การใช้เทคโนโลยี Adobe Flash (รวมถึงออปเจคต์ที่มีการแบ่งปันในเครื่องของแฟลช (Flash Local Shared Objects หรือ Flash LSOs)) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

 • เราอาจใช้ Flash LSOs และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อ ท่ามกลางสิ่งอื่น ๆ เก็บและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้การบริการของคุณ  หากคุณไม่ต้องการให้ Flash LSOs ถูกจัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถปรับการตั้งค่าของ Flash Player เพื่อบล็อคการจัดเก็บ Flash LSOs โดยใช้เครื่องมือที่อยู่ในแผงการตั้งค่าการจัดเก็บบนเว็บไซต์ (Website Storage Settings Panel)  คุณยังสามารถไปที่แผงการตั้งค่าการจัดเก็บทั่วโลก (Global Storage Settings Panel)ได้ และปฏิบัติตามคำสั่ง  โปรดทราบว่าการตั้งค่า Flash Player เพื่อควบคุมหรือจำกัดการยอมรับของ Flash LSOs อาจลดหรือกีดขวางการทำงานของแอปพลิเคชันแฟลชบางอย่าง  

 • ที่อยู่ไอพี  

 • ที่อยู่ไอพีของคุณถูกมอบหมายโดยอัตโนมัติให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของคุณ  ที่อยู่ไอพีอาจถูกระบุและลงบันทึกโดยอัตโนมัติในไฟล์บันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเรา เมื่อใดที่ผู้ใช้เข้าถึงการบริการ พร้อมกับเวลาและหน้าเพจที่เข้าเยี่ยมชม  การเก็บที่อยู่ไอพีเป็นการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและถูกกระทำโดยอัตโนมัติโดยหลายเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และการบริการอื่น ๆ เราใช้ที่อยู่ไอพีสำหรับจุดประสงค์ เช่น การคำนวณระดับการใช้งาน การหาสาเหตุปัญหาต่าง ๆ ของเซิร์ฟเวอร์ และจัดการการบริการ  เรายังอาจได้รับตำแหน่งพิกัดของคุณจากที่อยู่ไอพีของคุณ

 • ตำแหน่งที่ตั้ง

 • เราอาจเก็บตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณโดย ยกตัวอย่างเช่น การใช้ดาวเทียม เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือสัญญาณ Wi-Fi  เราอาจใช้ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้การบริการและเนื้อหาส่วนบุคคลที่มีพื้นฐานมาจากตำแหน่งแก่คุณ ในบางกรณี คุณอาจได้รับอนุญาตให้อนุญาตหรือปฏิเสธการใช้งานดังกล่าวของตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณ แต่ หากคุณปฏิเสธ เราอาจไม่สามารถให้การบริการและเนื้อหาส่วนบุคคลที่เหมาะสมแก่คุณได้

 

การใช้งานและการเปิดเผยของข้อมูลอื่น ๆ

 

เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ สำหรับจุดประสงค์ใด ๆ ยกเว้นแต่ในที่ที่เราจำเป็นต้องทำเป็นอย่างอื่น ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ   ในบางกรณี เราอาจรวมข้อมูลอื่น ๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล หากเรากระทำเช่นนั้น เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่ถูกรวมไว้เหมือนดังข้อมูลส่วนบุคคล ตราบใดที่ข้อมูลนั้นยังถูกรวมอยู่

ความปลอดภัย

เรามุ่งมั่นค้นหาการใช้งานมาตรการทางองค์กร ทางเทคนิค และทางการจัดการที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรของเรา  แต่น่าเสียดายที่ไม่มีระบบถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อว่าการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรานั้นไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้ว โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยการติดต่อ แผนกผู้บริโภค

ตัวเลือกต่าง ๆ และการเข้าถึง

ตัวเลือกต่าง ๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราให้ตัวเลือกต่าง ๆ แก่คุณเกี่ยวกับการใช้งานและการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เป็นของเราสำหรับจุดประสงค์ทางการตลาด  

คุณสามารถเลือกที่จะไม่:  

 • รับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกจากเรา:  หากคุณไม่ต้องการรับอีเมล ข้อความ หรือ ข้อความ SMS ที่เกี่ยวกับการตลาดจากเรา คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับได้โดยปฏิบัติตามวิธีการที่เขียนอยู่ในแต่ละข้อความนั้น หรือโดยติดต่อ แผนกผู้บริโภค แผนกผู้บริโภค

 • รับการสื่อสารทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาชีพของเรา  หากคุณใช้การบริการทางวิชาชีพของเราและไม่ต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดจากเราอีกต่อไป คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับได้โดยการติดต่อ แผนกผู้บริโภค ในการร้องขอของคุณ โปรดให้ชื่อและที่อยู่ของคุณที่คุณไม่ต้องการให้ติดต่ออีกต่อไป

 • การแบ่งปันของเราของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทสาขาและบริษัทในเครือสำหรับจุดประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของพวกเขา:  หากคุณต้องการเลือกให้เราเลิกแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากนี้ไปกับบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเราสำหรับจุดประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของพวกเขา คุณสามารถเลือกที่จะไม่ทำการแบ่งปันนี้โดยติดต่อ แผนกผู้บริโภค

 • การแบ่งปันของเราของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือสำหรับจุดประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของพวกเขา:  หากคุณต้องการเลือกให้เราเลิกแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากนี้ไปกับบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือสำหรับจุดประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของพวกเขา คุณสามารถเลือกที่จะไม่ทำการแบ่งปันนี้โดยติดต่อ แผนกผู้บริโภค

เราจะพยายามที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอใด ๆ ของคุณให้เร็วที่สุดที่สามารถปฏิบัติได้โดยสมเหตุสมผล  โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาดใด ๆ จากเรา เราอาจยังส่งข้อความการจัดการที่สำคัญให้แก่คุณ ซึ่งคุณไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับได้

วิธีที่คุณสามารถเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  

หากคุณต้องการทบทวน แก้ไข อัปเดต จำกัด หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้เราไว้ก่อนหน้านี้ คัดค้านในการดำเนินการข้อมูลของคุณ หรือหากคุณต้องการร้องขอสำเนาอิเล็กทรอนิกของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับจุดประสงค์ในการส่งผ่านไปให้กับอีกบริษัทนึง (ในระดับที่สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลที่มอบให้แก่คุณโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ) คุณสามารถการติดต่อเราได้โดยติดต่อ แผนกผู้บริโภค เราจะตอบกลับคำร้องขอของคุณที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ

เพื่อการปกป้องของคุณ เราอาจดำเนินการคำร้องขอที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวโยงกับที่อยู่อีเมลที่เจาะจงที่คุณใช้ส่งคำร้องขอของคุณเท่านั้น และเราอาจต้องตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะดำเนินการคำร้องขอของคุณ  เราจะพยายามที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณให้เร็วที่สุดที่สามารถปฏิบัติได้โดยสมเหตุสมผล

โปรดทราบว่าเราอาจต้องเก็บข้อมูลบางอย่างสำหรับจุดประสงค์การบันทึก และ/หรือเพื่อทำธุรกรรมใด ๆ ที่คุณได้เริ่มไว้ก่อนที่ร้องขอการเปลี่ยนแปลงหรือการลบให้เสร็จสิ้น (เช่น เมื่อคุณสั่งซื้อหรือใส่โปรโมชั่น คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้จนกว่าหลังการเสร็จสิ้นของการซื้อหรือโปรโมชั่น) หรือสามารถทำการดำเนินการคำร้องขอไม่เข้าร่วม  

ระยะเวลาในการจัดเก็บ

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นหรืออนุญาตในแง่ของจุดประสงค์ใด ๆ ที่ได้รับข้อมูลมา และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับและนโยบายของบริษัท

 

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บของเราประกอบด้วย:  

 • ระยะเวลาที่เราให้การบริการแก่คุณ (ตัวอย่างเช่น ตราบใดที่คุณมีบัญชีกับเราหรือใช้บริการอยู่)

 • ระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับคุณอย่างต่อเนื่อง

 • ดูว่ามีภาระผูกพันทางกฎหมายที่เราอยู่ภายใต้หรือไม่ (ตัวอย่างเช่น บางกฎหมายต้องการให้เราเก็บบันทึกธุรกรรมของคุณในระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงก่อนที่เราสามารถลบข้อมูลนั้นได้ และ  

 • ดูว่าการเก็บเป็นสิ่งสมควรในแง่ของตำแหน่งทางกฎหมายหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของข้อจำกัด การดำเนินคดี การสืบสวนคดีของรัฐบาล หรือข้อพิจารณาด้านกฎระเบียบที่ใช้บังคับ)  

 

การบริการบุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่จัดการ และเราไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว ข้อมูล หรือการปฏิบัติการอื่น ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ รวมถึงบุคคลที่สามใด ๆ ที่ดำเนินการเว็บไซต์หรือการบริการที่เชื่อมโยงต่อการบริการของเรา  การวางลิงก์ลงในการบริการเราไม่ได้หมายถึงการสนับสนุนไซต์หรือการบริการที่ถูกเชื่อมโยงโดยเรา หรือบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของเรา

นอกจากนี้ เราไม่รับผิดชอบสำหรับการเก็บข้อมูล การใช้งาน การเปิดเผย หรือนโยบายหรือการดำเนินการความปลอดภัยขององค์กรอื่น ๆ หรือผู้พัฒนาแอปอื่น ๆ ผู้ให้บริการแอป ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการไร้สาย หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ รวมถึงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณเปิดเผยให้กับองค์กรอื่น ๆ ผ่านหรือเชื่อมโยงกับแอปหรือหน้าโซเชียลมีเดียของเรา

การโฆษณาของเรา

เราใช้บริษัทโฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อบริการทางด้านโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่อาจเป็นที่สนใจแก่คุณเมื่อคุณเข้าถึงและใช้การบริการและเว็บไซตอื่น ๆ หรือการบริการออนไลน์

การโฆษณาดังกล่าวเป็นการให้บริการที่มีพื้นฐานจากการเข้าถึงและการใช้งานของคุณของการบริการของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ หรือการบริการออนไลน์ที่อยู่บนอุปกรณ์ของคุณ เช่นเดียวกับข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม บริษัทโฆษณาของบุคคลที่สามทำให้บริการนี้เป็นไปได้โดยการกำหนดหรือการตระหนักถึงคุกกี้ที่มีลักษณะเฉพาะบนเบราว์เซอร์ของคุณ (รวมถึงผ่านการใช้แท็กพิกเซล)  พวกเขายังใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ พร้อมกับข้อมูลที่พวกเขาเก็บไว้เกี่ยวกับการใช้งานออนไลน์ของคุณเพื่อจดจำคุณในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่คุณใช้งาน เช่น โทรศัพท์มือถือ และแล็ปท็อป หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัตินี้ และเรียนรู้วิธีการเลือกไม่เข้าร่วมในการปฏิบัติดังกล่าวในเดสก์ท็อปและเบราว์เซอร์มือถือบนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดเข้าไปที่ http://optout.aboutads.info/#/ และhttp://optout.networkadvertising.org/#/  

ผู้เยาว์

เว้นแต่หากว่าระบุไว้ การบริการจะไม่ถูกนำไปใช้กับผู้เยาว์ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ  ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เยาว์คือบุคคลที่อายุน้อยกว่า 13 ปี และใน EEA เราเคารพกฎหมายประเทศสมาชิก และเราไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยตั้งใจ  หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์แก่เรา คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจที่เหมาะสมในการกระทำเช่นนั้นและคุณสามารถแสดงอำนาจดังกล่าวให้เราเห็นได้เมื่อมีการขอ

เขตอำนาจตามกฎหมายและการโอนข้อมูลข้ามพรมแดน

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บและดำเนินการในประเทศใด ๆ ที่เรามีสถานบริการหรือที่เราประกอบการผู้ให้บริการ และ โดยการใช้การบริการ คุณเข้าใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนไปยังประเทศต่าง ๆ นอกประเทศที่คุณพักอาศัย ไปยังธุรกิจที่อาจมีกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลที่แตกต่างจากกฎระเบียบของประเทศของคุณ  ในบางสภาวะแวดล้อม ศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในประเทศอื่น ๆ เหล่านั้นอาจได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บางประเทศที่ไม่เป็นประเทศ EEA ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการยุโรปว่าเป็นประเทศที่ให้การปกป้องข้อมูลในระดับที่เพียงพอต่อมาตรฐาน EEA (รายการเต็มของประเทศเหล่านี้มีอยู่ที่นี่  สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจาก EEA ไปยังประเทศที่ไม่ถือว่ามีความปลอดภัยอยู่ในระดับที่เพียงพอโดยคณะกรรมาธิการยุโรปนั้น เราได้มีการใช้มาตรการที่เพียงพอ เช่น ข้อกำหนดสัญญามาตรฐานที่ถูกปรับใช้โดยคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  คุณสามารถรับสำเนาของมาตรการเหล่านี้ได้โดยการคลิกที่นี่

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

เว้นแต่เราได้ร้องขอข้อมูลดังกล่าวไว้โดยเฉพาะเจาะจง เราขอให้คุณไม่ส่งและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวใด ๆ (เช่น หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ต้นตระกูลชนชาติ ความคิดเห็นทางด้านการเมือง ศาสนา หรือความเชื่ออื่น ๆ ลักษณะทางชีวภาพหรือพันธุกรรม ประวัติอาชญากรรม หรือ สมาชิกสหภาพแรงงาน) บนหรือผ่านการบริการ หรือไม่เช่นนั้น ให้แก่เรา

การการบริการบุคคลที่สาม

เราอาจใช้การการบริการบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการชำระเงินผ่านการบริการ  หากคุณต้องการชำระเงินผ่านการบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บโดยบุคคลที่สามและไม่ใช่โดยเรา และจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามแทนที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  เราไม่มีการควบคุม และไม่รับผิดชอบสำหรับการเก็บข้อมูลของบุคคลที่สามนี้ การใช้และการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

อัปเดตต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

“อัปเดตล่าสุด” ที่อยู่เหนือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บ่งบอกถึงเวลาที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ถูกแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขบนการบริการ การใช้งานของการบริการของคุณหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ หมายความว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขนี้  

การการติดต่อเรา

คลิกที่นี่เพื่อระบุตัวควบคุมที่รับผิดชอบต่อการเก็บ การใช้งาน และการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อ แผนกผู้บริโภค หรือ:

Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue

New York, NY 10022

United States of America

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ EEA

คุณอาจเก็บคำร้องทุกข์ไว้กับผู้มีอำนาจในการปกป้องข้อมูลสำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ หรือที่ที่การฝ่าฝืนที่ถูกกล่าวหาของกฎหมายการปกป้องข้อมูลที่ใช้บังคับได้เกิดขึ้น  รายการของผู้มีอำนาจในการปกป้องข้อมูลมีอยู่ที่ http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.