ติดต่อเรา

ทุกคำถามของท่าน เรามีคำตอบ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริษัทและข้อมูลสินค้า ตลอดจนการสั่งซื้อหรือการจัดเก็บสินค้า ท่านสามารถใช้การค้นหารายการคำถามที่พบบ่อยเพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่าน ซึ่งเป็นบริการหนึ่งที่ได้รับความนิยมบนเว็ปไซต์ของเรา ทั้งนี้ หากท่านยังคงต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือผ่านทางรูปแบบอื่นได้เช่นเดียวกัน

ติดต่อศูนย์บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์

ต้องการโทรหา Veterinary Consultation Service

หากท่านต้องการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง กรุณาติดต่อศูนย์บริการให้คำปรึษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-229-8200 ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.

คำถามสำหรับฮิลส์

ต้องการโทรหา Veterinary Consultation Service

หากมีคำถามกรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-229-8200

ต้องการติดต่อ ฮิลส์ ออนไลน์

กรุณาส่งคำถามของท่านผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์

คำถามสำหรับฮิลส์

ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 19 ซอยแยกถนน ณ ระนอง ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 ประเทศไทย