ขอบคุณที่มาเยี่ยมชม

ต้องการที่จะออกจากระบบและจบการทำงาน


ภาพประกอบทางกายภาพของสัตว์

 

สำหรับสุนัข

สำหรับแมว

ระบบหัวใจหลอดเลือด และ ระบบต่อมน้ำเหลือง
 
 
 

ระบบย่อยอาหาร
 
 
 

ระบบผิวหนัง
 
 
 

ระบบกล้ามเนื้อ
 
 
 

วงจรชีวิตของปรสิต
 
 
 

ไรขน

ไรขี้เรื้อนเปียก

ไรหู

หมัด

พยาธิไกอาเดีย

พยาธิหนอนหัวใจ

พยาธิปากขอ

พยาธิตัวกลม

ไรขี้เรื้อนแห้ง

พยาธิตัวตืดวัวและหมู

พยาธิตัวตืดสุนัข

เห็บ

พยาธิแส้ม้า

ระบบหายใจ
 
 
 

ระบบรับความรู้สึกพิเศษ
 
 
 

ระบบปัสสาวะและเพศ
 
 
 

Download Full Atlas
 
 
 

ระบบหัวใจหลอดเลือด และ ระบบต่อมน้ำเหลือง
 
 

การเสื่อมการทำงานของสมอง
 
 

ระบบย่อยอาหาร
 
 

ระบบผิวหนัง
 
 

ระบบกล้ามเนื้อ
 
 

วงจรชีวิตของปรสิต
 
 

เวชศาสตร์ป้องกันและการให้ยาของผู้ป่วย
 
 

ระบบหายใจ
 
 

ระบบรับความรู้สึกพิเศษ
 
 

ระบบปัสสาวะและเพศ